C PROGRAMLAMA DILI

İlk olarak Dennis Ritchie tarafından 1969 yılında Bell laboratuvarında Unix üzerinde çalışan bir bilgisayar üzerinde geliştirilen C,programcılık dünyasında bir devrim niteliğinde ortaya çıkmıştır.Bu devrimin temel sebebi dilin bir programci dili olmasıdır.Ayrıca dilin genel kapsamda daha karmaşık programlar yazılmasına da imkan vermesidir.

Fortran,Cobol ve Assembly gibi diller sadece belirli bir alanda program geliştirmeye izin verirken,C'nin en genel düzeyde bir programlama dili olmasıda bu dile olan öğrenme arzusunu da geliştirmiştir.Her ne kadar Pascal dili mevcut olsa da,kod satırları uzayan bir program için C'nin güçlü avantajı yadsınamaz düzeye gelmiştir.

C programlama dili prosedürel(proses yönelimli) bir dildir.Yani program parçacıkları belirli bir ayrıştırma ile bütün bir programın yapısal ve mantıksal temelini oluşturmaktadır.Bu yazıda her C programında kullanılan temel yapı incelenecektir.

1 int main()
2 {
3 // TODO...
4 return 0;
5 }
Yukarıdaki 5 satırdan oluşan program her C programında bulunan bir yapıdır.Her C programı bir main fonksiyonu ile başlar ve fonksiyonun bitiş bloğu ile sona erer.C programlama dilinde programcı tarafından // ve /.../ olmak uzere 2 farklı yorum(comment) stili bulunmaktadır.Bunlar C derleyicisi tarafından dikkate alınmayıp sadece programı yazan kişiye programda anlamını unuttuğu bir takım yerleri hatırlatma görevi üstlenen yardımcılardır.

return 0 ifadesi ise işletim sistemine bu programin bulunduğu belleğe 0 degeri dönüldüğü belirtilir.Buradaki 0 değerinin bir anlamı yoktur.234124 gibi rastgele bir değer de derleyici tarafından kabul edilecektir.Ancak geleneksel olarak 0(false) ve 1(true) değerleri bir programı sona erdirmek için kullanılmaktadır.
1 // Standart I/O kütüphanesi (printf icin)
2#include <stdio.h>

4 int main() 5 { 6 /* 7 Ekranda Hello world görüntülemek için 8 */ 9 printf("Hello world"); 10 return 0; 11 }

Yukarıdaki programda da,konsol ekranında 'Hello world' ibaresi görüntülenmektedir.printf() fonksiyonu stdio.h kütüphanesinde yer alan konsol ekranına aldığı parametreyi aktaran formatlama özelliğine sahip bir fonksiyondur.

Kategori : Programlama Dilleri