SARMALAMA(ENCAPSULATION)

Nesne yönelimli programlamanın felsefelerinden biri olan sarmalama(encapsulation),bulunduğu sınıf içerisinde kod ve veriyi bir bütün halinde kaplayarak(sarmalayarak) dış etkilerden koruyan bir soyut düşünce yapısıdır.Koruma ilgili programlama dilinin söz dizimine bağlı olarak gerçekleşsede genel olarak public ve private erişim belirteçleri ile sağlanmaktadır.Koruma güdüsü,tamamen iyi niyetli programcıların yanlışlıkla veriyi değiştirebileceği korkusu üzerine ön plana çıkmıştır.

Sık kullanılan C++,Java ve C# gibi nesne yönelimli programlama dillerinde,sarmalamanın temelinde sınıf(class) kavramı yatmaktadır.Bu dillerde bir sınıf oluşturulduğu zaman,içerisindeki üyeler kod ve verilerden oluşmaktadır.Veriler üye değişkenler(member instances) olarak adlandırılırken,kodlar ise üye metotlar(member methods) olarak adlandırılır.

Sarmalama örnek olarak çeşitli dillerde örnek olarak sınıflar ile verilebilir.

C++

class People
{
private:
int height;
int weight;
char *eyeColor;

public: int getHeight() { return height; } /* . . . . . */ };

Java

public class People
{
private int height;
private int weight;
private String eyeColor;

public int getHeight() { return height; } /* . . . . . */ }

C#

public class People
{
private int height;
private int weight;
private String eyeColor;

public int getHeight() { return height; } /* . . . . . */ }

Yukarıda da görüldüğü gibi bir insan sınıfı(People),boy,kilo ve göz rengi gibi bir takım veriler ile bu verileri işleyen metotları parselleyerek tek bir arabirim olarak tanımlamaktadır.Ayrıca bu mantıksal arabirimi public ve private erişim belirteçleri ile bu verileri programın dışındaki yan etkilerden de korumaktadır.

Kategori : Programlama Dilleri