Nesneye Dayalı Programlama

1970'lerden beri programlama dünyası hızla gelişmektedir.C'nin doğuşuyla birlikte prosedürel diller ile program yazılması Assembly kodlarına göre oldukça sade ve basit olmakta idi.Ancak yıllar içinde programların büyümesi ve yönetilemez hale gelmesiyle proses yönelimli dillerin(Process Oriented Languages) bu gelişme altında aciz kaldığının görülmesi su götürmez bir gerçeğe ulaşmaktaydı.Programların büyümesinin karşısında,yazılan kodun yönetimini sağlayabilmek için Nesneye Dayalı Programlama(Object Oriented Programming) fikri ortaya atılmıştır.

OOP(Nesneye Dayalı Programlama-Object Oriented Programming) ilk 1979 yılında sınıflı C (C with Classes) adı altında New Jersey'deki Bell Laboratuvarında Bjarne Stroustrup tarafından ortaya çıkarılmıştır.Daha sonra 1983 yılında C++ adını alan dil ile programların yönetilmesi hedeflenmiştir.

Sınıf ve nesne kullanımı ile programlarda veriler ve kodlar kapsüllenerek bir arabirim oluşturma ilkesiyle karmaşıklığın önlenmesi hedeflenmektedir.Ayrıca yazılan bir kodun defalarca yazılmadan kullanılabilmesi(inheritance)'de bu modelin en güçlü yanlarından biri olmaktadır.

Nesneye dayalı programlama 3 temel prensipten oluşmaktadır.Bu prensiplerin tamamını referans alan bir programlama dilide,nesneye dayalı programlama dili olarak adlandırılmaktadır.

Günümüzde en ünlü nesneye dayalı programlama dilleri,C++,Java ve C#'dır.

Kategori : Programlama Dilleri