C++ PROGRAMLAMA DİLİ

1970'li yılların güçlü dili olan C'nin nesne kardeşi olarak da bilinen C++ programlama dili yine kardeşinin dünyaya geldiği Bell laboratuvarında 1979 yılında Bjarne Stroustrup önderliğinde geliştirilmiştir.

Günümüzde de prosedürel programlama yaklaşımları hala geçerliliğini sürdürse de bu yaklaşımla hazırlanan programların karmaşıklığı arttıkça onu yönetmekte zor hale gelmektedir.Nesneye Dayalı Programlama ilk kez Sınıflı C(C with Classes) adı altında bu dille ortaya çıkmıştır.Dilin ilk adı bu iken 1983 yilinda C++ adını almıştır.C++ çıktığı ve kullanımı yaygınlaştığı zamandan kısa bir süre sonra çok popüler bir dil hale gelmişti.Bunun altında yatan en önemli sebep kuşkusuz,kardeşi C dilinin güçlü alt yapısını devralarak,ona yeni özellikler eklemesiyle ortaya çok amaçlı çıkan sağlam bir dil olmasındandır.Gercekten de C++,C'in sözdizimi ve bileşenlerini kapsamıs ve ona OOP felsefesini de dahil etmiştir.Bu sebepten ötürüdür ki C++ günümüzde hala bazı sistemler için geliştirilmekte ve kullanılmaktadır.

Aşagıda her C++ programında bulunan ve C'den gelen iskelet gösterilmektedir.

/* Bu Bir C++ programıdır. /
#include <iostream>
int main()
{
cout << "Hello world";
return 0;
}
Yukarıdakı programda kütüphanesi C++'in input/output stream yani giriş/cıkış akış kütüphanesidir.cout akışı bu sayede kullanılarak konsol ekranına çıktı oluşturmakla yükümlüdür.Diğer fonksiyonlar C Programlama Dilinden devralındığı için bu kısımlara ilgili yazıdan göz gezdirebilirsiniz.Yukarıdaki program aşağıdaki C şekliyle de yazılabilirdi.
/ Bu Bir C++ programıdır. /
#include <stdio.h>
int main()
{
printf("Hello world");
return 0;
}
Ancak bu yazım şekli geçerli olsa da,profesyonel C++ programcıları C++'ı kendi yazım şekliyle kullanmayı tercih ederler.Her ne kadar her C programı aynı zamanda bir C++ programı da olsa,C++ programcıları bu yazım şeklini demode olarak görmektedirler.Gerçekten de bir C++ programı geliştirildiği şekliyle yazılması onu daha anlamlı kılacaktır.Ancak bu hiçbir C fonksiyonunun kullanılmayacağı anlamına gelmez.

Örneğin C dilinin güçlü sistem fonksiyonu SYSTEM(); hala populerliğini sürdürmektedir.

Bu program nesne yönelimli olarak da başka bir şekilde aşagıdaki gibi yazılabilir.
/ Bu sınıflı bir C++ programıdır. */
#include <iostream>
class Helloworld
{
public:
Helloworld(char message[])
{
cout << message << "\n";
}
};
int main()
{
Helloworld yeniDunya=new Helloworld("Hello world");
return 0;
}
Bir C++ programında sınıf tanımlamak için class anahtar sözcüğü kullanılır.Akabinde ise sınıfın adı yazılarak açılır ve kapanır küme parantezleri eklenerek içerisine sınıf üyeleri(member class) eklenir.C++ kapsamlı belirteçlerin kullanılmasına izin verir.Bu nedenle bir kez public: ifadesi yazdıktan sonra her yazılacak bir üye public olacaktır.

Yukarıdaki programda Helloworld adında bir nesne yaratılmaktadır.Bu nesne yaratıldığı anda kurucu metodu(constructor) çağrılarak ekrana "Hello world" ifadesi yazılmaktadır.

Kategori : Programlama Dilleri